PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1 - stan na dzień 27.05.2009 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach  Działania 3.3 "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP",  Poddziałanie 3.3.1 "Wsparcie dla IOB"  do godziny 12:00 dnia 27 maja  2009 r. do PARP wpłynęło 30 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego  wsparcia w ramach Poddziałania 3.3.1:  107 678 401,90 zł  co stanowi  130,19% alokacji przewidzianej na Poddziałanie 3.3.1 PO IG w roku bieżącym.
Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu po osiągnięciu poziomu 130% alokacji przewidzianej na dany rok (czyli 82 705 742 PLN w roku 2009), PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o dacie wstrzymania naboru wniosków.

W związku z tym informujemy, iż wnioski w ramach Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 PO IG przyjmowane będą do poniedziałku 1 czerwca 2009 r. do godziny 16.30.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-05-27 13:38:39
Aktualizowany: 2009-05-27 13:48:33 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8839
74/108/200/271/, ID=9429
drukuj