PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat dotyczący zmienionego Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla wszystkich osi priorytetowych, 2007-2013 (poddziałanie 3.3.2)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Gospodarki dokonało aktualizacji Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, dla III, IV, V i VI osi priorytetowych.

Aktualna wersja Przewodnika wraz z tabelą zmian jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki (link). W Przewodniku doprecyzowano opisy kryteriów m.in. do Działania 3.3.
Zmiany w kryteriach do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.2 PO IG mają charakter doprecyzowujący, zapewniający spójność zapisów Przewodnika po kryteriach z pozostałą dokumentacją konkursową do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.2 PO IG.

Zmiany dotyczące Działania 3.3, Poddziałania 3.3.2 PO IG znajdują się w poniższej tabeli zmian.


Tabela zmian – kryteria 3.3.2 PO IG (pobierz plik).

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-04-20 14:04:05
Aktualizowany: 2009-08-13 11:20:32 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8850
74/108/200/271/, ID=8959
drukuj