PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

System zaliczkowy dla Działania 8.1 PO IG "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"

Udzielanie zaliczek beneficjentom konkursów ogłoszonych w 2009


Kategoria beneficjentów: przedsiębiorcy

Wysokość zaliczki: Przekazywana jest jedna transza zaliczki w wysokości do 30% wartości dofinansowania. Beneficjent określa ją w harmonogramie płatności. Kolejne transze dofinansowania wypłacane są w formie refundacji, na etapy trwające od 2 do 6 miesięcy, na podstawie wniosków o płatność (po ich zatwierdzeniu przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia), zgodnie z Harmonogramem płatności.

Moment przekazania płatności zaliczkowej: Przekazanie płatności zaliczkowej następuje po wniesieniu prawidłowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie oraz poprawnie wypełnionego wniosku o płatność zaliczkową, wykazaną w harmonogramie płatności.

Sposób oraz okres rozliczania zaliczki: Zaliczka do wysokości 30% dofinansowania będzie wypłacona na podstawie wniosku o płatność, zgodnie z Harmonogramem płatności.

Opis mechanizmu udzielania zaliczek: Zaliczka w formie 1 transzy wypłacana do wysokości 30% dofinansowania. Zaliczka rozliczona zostanie podobnie jak późniejsze refundacje. W terminie 30 dni po zakończeniu zadania beneficjent składa wniosek o płatność, 40 dni trwa ocena merytoryczna i finansowa wniosku, po zatwierdzeniu wniosku o płatność IW do 30 dni dokonuje płatności .

 

Udzielanie zaliczek beneficjentom, którzy podpisali umowy o dofinansowanie w 2008 r.

 

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U.2009 Nr 23 poz. 140) Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie według wzoru z 2008 r. w ramach Działania 8.1 PO IG mogą ubiegać się o zaliczki na finansowanie projektu. Podstawą wypłaty zaliczek jest zmiana w trybie aneksu postanowień umowy o dofinansowanie. Beneficjent pisemnie występuje z wnioskiem o zmianę postanowień umowy w celu otrzymania zaliczki.

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie znajduje się w dokumentacji do działania na rok 2008 (link)
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-04-08 16:22:55
Aktualizowany: 2009-08-12 10:58:36 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 19567
74/108/208/279/, ID=8741
drukuj