PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do Działania 3.1 PO IG w roku 2009


DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik )

Kryteria oceny wniosków (pobierz plik

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,2007-2013 (pobierz plik)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wniosek o dofinansowanie (pobierz plik )

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (pobierz plik )

Harmonogram rzeczowo - finansowy (pobierz plik )

Oświadczenia dotyczące podatku VAT  (pobierz plik )

Ankieta dla wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie (pobierz plik )

Zalecenia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT (pobierz plik )

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Umowa o dofinansowanie - wersja pierwotna(pobierz plik)

Umowa o dofinansowanie - wersja znowelizowana 15.09.2009 r. (pobierz plik)

Harmonogram płatności (pobierz plik)

Wzór weksla (pobierz plik)

Wzór deklaracji wekslowej  dla osoby prawnej (pobierz plik)

Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów (pobierz plik )

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU

Wniosek o płatność (pobierz plik)

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: (link).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (pobierz plik )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (pobierz plik)

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-03-06 16:16:52
Aktualizowany: 2010-03-03 11:27:33 przez Marcin May
Ilość odsłon: 10353
74/108/199/295/, ID=8119
drukuj