PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do Działania 5.1 POIG - rok 2009

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (link)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,2007-2013 (pobierz plik)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZALĄCZNIKAMI

Wniosek o dofinansowanie (pobierz plik)

Instrukcja wypełniania wniosku (pobierz plik)

Wytyczne dotyczące przygotowania studium wykonalności (pobierz plik)

Zalecenia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT (pobierz plik

Świadczenia dotyczące podatku VAT (pobierz plik)

Ankieta dla wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT (pobierz plik)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Wzór umowy o dofinansowanie (pobierz plik)

Harmonogram płatności (pobierz plik)

Wzór weksla (pobierz plik)

Wzór deklaracji wekslowej (pobierz plik)

Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów (pobierz plik)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU

Wniosek o płatność (pobierz plik)

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: (link).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (pobierz plik)

 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (pobierz plik)

 

stopka PO IG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-03-06 16:07:20
Aktualizowany: 2010-01-19 15:04:02 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8877
74/108/204/294/, ID=8116
drukuj