PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Promotorzy Projektów Innowacyjnych bezpłatne usługi dla Wnioskodawców w ramach działań 4.2 i 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców, którzy nie są pewni czy wniosek, który zamierzają złożyć do działań 4.2 lub 4.4 PO IG, jest poprawnie wypełniony pod względem merytorycznym, do korzystania z bezpłatnych usług Promotorów Projektów Innowacyjnych (PPI). (link)
W Generatorze Wniosków znajduje się opcja „Przekaż wniosek do weryfikacji przez promotora”. Spośród znajdujących się na liście Promotorów, można wybrać konkretną osobę, do której automatycznie zostanie przesłany wniosek Przedsiębiorcy.

Usługa PPI to analiza wniosku, rozumiana jako weryfikacja kwalifikowalności formalnej Wnioskodawcy i projektu oraz wstępna weryfikacja kwalifikowalności merytorycznej, zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców do działania 4.2 (link) i działania 4.4 PO IG (link). Usługa PPI jest wykonywana zgodnie z opracowanym Standardem świadczenia usługi przez Promotorów Projektów Innowacyjnych (PPI) (link), określonym dla ww. działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, opisującym sposób postępowania Promotora, jak i Wnioskodawcy.

Z Promotorem w każdej chwili można się kontaktować (link) telefonicznie oraz przez e-mail.

Zachęcamy do korzystania z usług świadczonych przez Promotorów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje (link) oraz zapewniają wysoki standard świadczonych usług.
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-02-16 12:57:42
Aktualizowany: 2010-09-16 14:23:33 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7099
74/108/415/, ID=7642
drukuj