PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do poddziałania 3.3.2 PO IG w roku 2009


DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik )

Kryteria oceny wniosków (pobierz plik

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,2007-2013 (pobierz plik)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - tekst ujednolicony z LEX (pobierz plik) (*)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wniosek o dofinansowanie (pobierz plik)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (pobierz plik )

Harmonogram rzeczowo - finansowy (pobierz plik )

Oświadczenia dotyczące podatku VAT  (pobierz plik )

Ankieta dla wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie (pobierz plik )

Zalecenia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT (pobierz plik )

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Umowa o dofinansowanie - 19.08.2009 r. (pobierz plik)

Harmonogram płatności (pobierz plik )

Wzór weksla (pobierz plik )

Wzór deklaracji wekslowej  dla osoby prawnej (pobierz plik )

Wzór deklaracji wekslowej  dla osoby fizycznej (pobierz plik )

Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów (pobierz plik )

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU

Wniosek o płatność (pobierz plik)

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: (link).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (pobierz plik )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (pobierz plik)

 

(*) Tekst ujednolicony ma jedynie charakter informacyjny i nie jest źródłem prawa. Źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-02-03 15:13:48
Aktualizowany: 2010-01-19 15:00:44 przez Marcin May
Ilość odsłon: 17323
74/108/200/272/, ID=7217
drukuj