PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Listy rekomendowanych wniosków do działania 4.4 PO IG - 2008r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości niniejszym informuje, że została zakończona ocena projektów złożonych do Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale Innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ocenie zostało poddanych 478 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 6,11 mld PLN. Podczas oceny merytorycznej obligatoryjnej Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła 385 projektów na kwotę wnioskowanego dofinansowania 4,85 mld PLN, które zostały następnie poddane ocenie merytorycznej fakultatywnej. W ramach oceny merytorycznej fakultatywnej 315 projektów na kwotę rekomendowanego dofinansowania 4.001.934.645,51 PLN zostało ocenionych pozytywnie (otrzymało co najmniej 60 punktów), z czego w ramach dostępnego budżetu rekomendowano do podpisania umów 123 projekty na łączną kwotę rekomendowanego dofinansowania: 1.473.930.519,69 PLN. Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania wsparcia dla tych projektów wyniosła 80.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało propozycję zwiększenia alokacji o 1 mld PLN celem wsparcia większej liczby projektów złożonych w ramach konkursu zorganizowanego w bieżącym roku. Uzupełniona lista projektów rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana przez PARP bezzwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą POIG."

Mamy przyjemność poinformować, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaakceptowało zwiększenie alokacji dla Działania 4.4 POIG na 2008 r. o 1 mld PLN celem wsparcia większej liczby projektów złożonych w ramach konkursu zorganizowanego w bieżącym roku. W ramach zatwierdzonej alokacji do dofinansowania rekomendowano dodatkowo 59 projektów, które podczas oceny merytorycznej otrzymały minimum 75 pkt. Poniżej przedstawiamy uzupełnioną listę projektów rekomendowanych do dofinansowania zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą POIG.


Druga lista wniosków rekomendowanych do udzielenia dofinansowania w ramach Działania 4.4.

Uprzejmie informujemy, że została została zamieszczona lista rankingowa projektów złożonych w ramach Działania 4.4 PO IG, które w toku oceny uzyskały minimum 60 pkt. W ramach zatwierdzonej alokacji do dofinansowania rekomendowano dodatkowo 59 projektów, które podczas oceny merytorycznej otrzymały minimum 75 pkt

Lista z punktacją.

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-11-28 08:48:24
Aktualizowany: 2009-09-11 14:36:33 przez Marcin May
Ilość odsłon: 13885
74/108/203/, ID=6670
drukuj