PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

W dniu 26 września 2008 r. Członkowie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zatwierdzili kolejne zmiany do kryteriów wyboru projektów w ramach ww. Programu.
  • zmiany merytoryczne wynikające z doświadczeń przeprowadzanych naborów w działaniach: 3.3, 4.2, 4.4, 4.5, 5.2 oraz w przygotowywanym do uruchomienia działaniu 8.4,
  • zmiany techniczne, tj. aktualizacja metryczki ustawy o utworzeniu PARP w działaniach: 1.4-4.1, 3.1, 3.3, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 8.1 i 8.2 oraz dodatkowo doprecyzowujące zmiany techniczne w działaniach: 4.1 i 5.2.

Zmodyfikowane kryteria będą miały zastosowanie do oceny projektów złożonych w kolejnych naborach za wyjątkiem działania 5.2 PO IG, w którym projekty składane są w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji przewidzianej na działanie. Kryteria dla działania 5.2 w brzmieniu przyjętym przez KM w dniu 26.09.2008r. wejdą w życie w dniu 3 listopada br. Projekty składane do tej daty będą poddawane ocenie wg dotychczasowych kryteriów. Kryteria w formie zaakceptowanej przez KM PO IG w dniu 26.09.2008r. będą miały zastosowanie do oceny projektów złożonych od dnia 3.11.2008r.

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-16 13:13:02
Aktualizowany: 2010-09-16 14:23:30 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7874
74/108/415/, ID=6069
drukuj