PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Gwarancja realizacji przedsięwzięcia ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie warunkiem wypłaty dofinansowania jest wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Jedną z dopuszczalnych form zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy jest poręczenie bankowe.

Poniżej przedstawiamy informację na temat Gwarancji realizacji przedsięwzięcia ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 Plik doc Gwarancja realizacji przedsięwzięcia ze środków FPU (35kB)

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-09-02 15:42:05
Aktualizowany: 2009-02-16 10:27:12 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7478
74/108/204/242/, ID=5157
drukuj