PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do Działania 8.1 POIG w roku 2008

 

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE


 Plik pdf Regulamin przeprowadzania konkursu 20.11.2008
 Plik pdf Tabela zmian wprowadzonych do regulaminu przeprowadzenia konkursu 20.11.2008
 Link Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG

 Link Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Wnioski należy sporządzać w GENERATORZE WNIOSKÓW


 Plik pdf Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
 Plik pdf Wzór wniosku o dofinansowanie


 Plik doc Wzór wniosku o dofinansowanie

 

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

 Plik doc Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną
 Plik doc Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną


 Plik doc Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP

   Plik doc Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
 Plik doc Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
 Plik doc Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
 Plik doc Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

 Plik pdf Wzór aneksu zmieniający system zaliczkowania dla Beneficjentów, którzy nie rozpoczęli realizacji projektu

 Plik doc Harmonogram płatności dla Beneficjentów, którzy nie rozpoczęli realizacji projektu

 Plik pdf Wzór aneksu zmieniający system zaliczkowania dla Beneficjentów, którzy rozpoczęli realizacji projektu

 Plik doc Harmonogram płatności dla Beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację projektu

 Plik pdf Umowa o dofinansowanie
 Plik pdf Wzór weksla in blanco nie na zlecenie
 Plik doc Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych
 Plik doc Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych
 Plik doc Deklaracja wekslowa dla osób prawnych
 Plik doc Deklaracja wekslowa dla osób prawnych
 Plik doc Instrukcja i zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej
 Plik xls Harmonogram rzeczowo-finansowy

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU


 Plik doc Wniosek o płatność

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-08-28 15:22:20
Aktualizowany: 2013-06-20 15:30:55 przez Marcin May
Ilość odsłon: 11380
74/108/208/, ID=5096
drukuj