PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Generator Wniosku PO IG 8.2

Generator Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Działania 8.2
„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"Uprzejmie informujemy, że usunięte zostały przejściowe problemy uniemożliwiające dostęp do Generatora wniosków dla Działania 8.1 i 8.2 PO IG.

Prosimy o wypełnianie wniosków o dofinansowanie w aplikacji Generator wniosków - dostępnej pod adresem https://lsi1.parp.gov.pl . Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w aplikacji Generator wniosków pozwoli na wyeliminowanie podstawowych błędów, które mogą pojawić się przy wypełnianiu wniosku w formacie Word z uwagi na funkcję walidacji wniosku (sprawdzania poprawności), którą posiada Generator wniosków .

W przypadku wniosków o dofinansowanie złożonych w formacie Word, wnioskodawcy zostaną poproszeni przez Regionalną Instytucję Finansującą o wpisanie wniosku do aplikacji Generator wniosków na etapie oceny formalnej wniosku .

Jednocześnie bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności, które związane były z dostępem do aplikacji Generator wniosków.

Generator Wniosków Działania 8.2 PO IG służący do składania Wniosków o dofinansowanie jest dostępny pod adresem:

  Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania systemu prosimy przesyłać na adres: zw_lsi@parp.gov.pl

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-08-28 14:50:28
Aktualizowany: 2009-02-16 11:07:32 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8710
74/108/212/, ID=5091
drukuj