PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Innowacyjna Gospodarka przynosi efekty. Spotkanie roczne z Komisją Europejską

Środki z Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) miały pozytywny wpływ m.in. na udział nakładów na badania i rozwój (B+R) w PKB, udział eksportu wysokiej techniki w PKB, a także wzrost wydatków firm na B+R. Takie informacje przedstawiono podczas spotkania rocznego z Komisją Europejską dotyczącego realizacji PO IG. Otworzyła je wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

- Po ustaleniach z Ministerstwem Finansów zastosowaliśmy mechanizm nadkontraktacji w programie – poinformowała wiceminister Wendel. Oznacza to, że podpisano umowy na nieco większą kwotę niż wynosi alokacja PO IG. - Nadkontraktacja oraz  ścisły nadzór projektów dają gwarancję pełnego wykorzystania dostępnych funduszy – zaznaczyła wiceszefowa resortu infrastruktury i rozwoju. Do Komisji Europejskiej certyfikowano wydatki w wysokości odpowiadającej 75 proc. alokacji programu.

Większość spotkania poświęcono omówieniu efektów wsparcia w PO IG. Informacje w tym zakresie przedstawili reprezentanci instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu – Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Głos zabiera wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel

Efekty PO IG są widoczne już teraz. Dzięki wsparciu z programu powstanie lub zostanie zmodernizowanych 730 laboratoriów naukowych (część projektów jeszcze trwa), ponad 1 tys. przedsiębiorstw rozpoczęło lub rozwinęło dotychczas prowadzoną działalność B+R, 924 firmy wdrożyły innowacje przy pomocy instytucji otoczenia biznesu,  powstało 300 start-upów.

Środki z Innowacyjnej Gospodarki miały pozytywny wpływ na innowacyjność polskiej gospodarki. Na badania, rozwój i innowacje przeznaczono w programie blisko 30 mld zł.  Jakość udzielanego wsparcia potwierdzają wyniki badań ewaluacyjnych. Udział nakładów na B+R w PKB przy braku PO IG w 2012 r. byłby o ok. 0,20 punktu procentowego mniejszy (wyniósłby 0,7 proc. PKB , a nie 0,89). Dzięki programowi nakłady na działalność B+R przedsiębiorstw w 2013 r.  były o 33,5 proc. wyższe niż w scenariuszu bez środków PO IG. Z kolei udział eksportu wysokiej techniki w PKB bez PO IG wyniósłby w 2013 r. 3,78 proc. wobec  faktycznie osiągniętych 6,7 proc.

Widok sali, w której odbyło się spotkanie

Program przyniósł też efekty w obszarze społeczeństwa informacyjnego. Pozwolił m.in. na wprowadzenie blisko 4,5 tys. usług elektronicznych przez przedsiębiorców oraz wdrożenie systemów informatycznych Business to Business ponad 24 tys. firmom. Dzięki dofinansowaniu z PO IG tzw. „ostatniej mili” (budowa sieci dostępowych do internetu na obszarach gdzie jest to ekonomicznie nieopłacalne dla operatorów komercyjnych), dostęp do Internetu uzyska blisko 250 tys. osób.

Wiceminister Wendel mówiła też o pracach nad Programem Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014-2020. – Często mówi się, że PO IR jest następcą Innowacyjnej Gospodarki. Będzie to jednak zupełnie nowy program i nowe podejście do realizacji celów rozwojowych – podkreśliła.

źródło: www.mir.gov.pl

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2015-03-03 08:12:05
Aktualizowany: 2015-03-03 08:12:27 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 6900
74/108/415/, ID=46293
drukuj