PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje wyniki najnowszej, trzeciej już edycji benchmarkingu klastrów w Polsce.

Głównym celem niniejszego projektu było określenie obecnego stanu rozwoju klastrów, przeanalizowanie zmian, które zaszły w klastrach w okresie ostatnich kilku lat oraz zarekomendowanie działań na przyszłość. Przedstawiony materiał stanowi ciekawą bazę wiedzy nt. klastrów działających w Polsce, przydatny w wielu dziedzinach związanych ze wspieraniem wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju regionów.

Benchmarking_klastrów_2014Do badania benchmarkingowego zaproszono 35 klastrów, w tym 31 uczestniczących w poprzednich edycjach badania. Pozwoliło to określić trendy zachodzących zmian w głównych obszarach działań klastrów, tj. zasobach klastrów, ich procesach, wynikach oraz potencjale wzrostu. W tej edycji po raz pierwszy zaproszono do badania również blisko 620 przedstawicieli członków klastrów, w szczególności przedsiębiorców, których opinie na tematy związane z korzyściami z uczestnictwa w klastrze czy jakością działań koordynatora, uwzględniono przy formułowaniu wniosków i rekomendacji z badania.

Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych wniosków z analizy badanej grupy klastrów:

  • przedsiębiorcy stanowią ponad 81% członków klastrów (w tym 44,4% to mikro przedsiębiorcy, 49,7% mali i średni oraz 5,9% duże firmy), co w porównaniu do ich udziału w 2012 roku – 74% badanej populacji – świadczy o wzroście wiedzy i zainteresowania przedsiębiorców korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w klastrach;
  • członkowie badanych klastrów (1917) zatrudniają prawie 100 tys. pracowników - klastry stanowią więc istotne źródło nowych miejsc pracy i są centrami wzrostu gospodarczego;
  • w ciągu dwóch ostatnich lat nastąpił 7% przyrost zatrudnienia (ok. 6,6 tys. osób) w podmiotach należących do grupy badanych klastrów, co w porównaniu do prawie niezmiennego stanu zatrudnienia w Polsce potwierdza znaczenie klastrów w tym zakresie;
  • liczba członków klastrów w okresie 2012-2014 wzrosła o ok. 41% (560 podmiotów);
  • prawie wszystkie badane klastry posiadają strategię rozwoju, a w ok. 90% (29 na 32) spisaną w formie dokumentu;
  • ponad 51% przedsiębiorstw należących do klastrów zadeklarowało prowadzenie działalności B+R, a 58% przedsiębiorstw klastrowych zadeklarowało wdrożenie innowacji w ciągu ostatnich dwóch lat, co potwierdza tezę, iż klastry są środowiskiem proinnowacyjnym;
  • zaobserwowano zróżnicowany stopień wdrażania innowacji objętych ochrona prawną (10 na 35 klastrów wprowadziło ochronę prawną).

Wnioski z badania pozwoliły sformułować rekomendacje dla różnych grup interesariuszy: koordynatorów i członków klastrów, instytutów badawczych, jednostek naukowych, a także przedstawicieli władz rządowych i samorządowych.

Ponadto, dla każdego z koordynatorów opracowano indywidualny raport zawierający analizę wskaźników danego klastra na tle wskaźników badanej grupy oraz propozycję działań usprawniających dalszy rozwój. Raporty dedykowane zostały przekazane zainteresowanym klastrom podczas indywidualnych sesji doradczych.

Zapraszamy do lektury: Raport, strzeszczenie Raportu.

Informacje dot. poprzednich edycji badania dostępne są tutaj.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2015-01-12 09:10:18
Aktualizowany: 2015-01-14 15:39:58 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7304
74/75/76/479/, ID=45332
drukuj