PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Pomoc we wdrożeniu innowacji dla MSP

Jeśli prowadzisz mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i jesteś zainteresowany tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Ci wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, skorzystaj z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU.

Możesz liczyć m.in. na profesjonalną analizę potrzeb technologicznych i potencjału innowacyjności w Twojej firmie, pomoc w znalezieniu środków na finansowanie innowacji oraz na pomoc w procesie poszukiwania i wdrażania nowych technologii. Dzięki nowym technologiom Twój biznes przejdzie na wyższy poziom rozwoju, a Ty podniesiesz konkurencyjność przedsiębiorstwa zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Doradztwa w zakresie innowacyjności udzielają wyspecjalizowane w tej dziedzinie podmioty świadczące usługi w ramach Krajowego Systemu Usług.

Ośrodki KSI KSU oferują usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym na podstawie umów podpisanych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na podstawie Standardu świadczenia przedmiotowych usług, który został opracowany pod nadzorem PARP. Zawarte w ww. dokumentach zasady stanowią gwarancję najwyższej jakości usług świadczonych we wszystkich ośrodkach na terenie Polski i dają przedsiębiorcom pewność, że ośrodek jest wiarygodnym i sprawdzonym partnerem biznesowym. Znajdź najbliższy dla Twojego przedsiębiorstwa Ośrodek KSI KSU i dowiedz się, jak wprowadzić innowacje.

 

Usługi są dofinansowane do 85% wartości ze środków publicznych – są one realizowane w ramach projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/innowacyjnosc-w-przedsiebiorstwie

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-12-16 11:54:23
Aktualizowany: 2014-12-16 11:56:25 przez Magdalena Ksiażek
Ilość odsłon: 4096
74/108/298/310/, ID=44578
drukuj