PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do Działania 5.4 POIG dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w roku 2008

 Plik doc Tabela zmian - 19.12.2008 r.  

DOKUMENTY PODSTAWOWE


 Plik pdf Regulamin przeprowadzania konkursu - 17.11.2008 r.

 Plik pdf Kryteria oceny wniosku
 Link Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG

 Link Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Wnioski należy sporządzać w GENERATORZE WNIOSKÓW


 Plik pdf Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
 Plik pdf Wzór wniosku o dofinansowanie

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

 Plik doc Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

 Plik doc Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną - zmiana 28.08.2008r.
 Plik doc Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną - zmiana 28.08.2008r.


 Plik doc Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP - zmiana 28.08.2008r.
 Plik doc Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP - zmiana 28.08.2008r.
 Plik doc Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP - zmiana 28.08.2008r.
 Plik doc Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP - zmiana 28.08.2008r.
 Plik doc Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP - zmiana 28.08.2008r.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

 

Wzór aneksu zmieniający system zaliczkowania dla Beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację projektu (pobierz plik)
Harmonogram płatności dla Beneficjentów, którzy rozpoczęli realizacje projektu (pobierz plik)
 
Wzór aneksu zmieniający system zaliczkowania dla Beneficjentów, którzy nie rozpoczęli  realizacji projektu (pobierz plik)
Harmonogram płatności dla Beneficjentów, którzy nie rozpoczęli realizacji projektu (pobierz plik)

 Plik pdf Umowa o dofinansowanie 18.12.2008
 Plik pdf Wzór weksla in blanco nie na zlecenie
 Plik doc Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych
 Plik doc Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych
 Plik doc Deklaracja wekslowa dla osób prawnych
 Plik doc Deklaracja wekslowa dla osób prawnych
 Plik doc Instrukcja i zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej
 Plik xls Harmonogram rzeczowo-finansowy

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU

 Plik pdf Wniosek o płatność

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-05-29 09:12:20
Aktualizowany: 2009-04-23 14:32:01 przez Marcin May
Ilość odsłon: 3030
74/108/206/, ID=4149
drukuj