PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do Działania 3.3 POIG w roku 2008

   

DOKUMENTY PODSTAWOWE

 Plik pdf Regulamin przeprowadzania konkursu MSP
 Plik pdf Kryteria wyboru projektu MSP

 Plik pdf Regulamin przeprowadzania konkursu IOB
 Plik pdf Kryteria wyboru projektu IOB

 Link Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG

 Link Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

 Plik pdf Wzór wniosku o dofinansowanie
 Plik rtf Wniosek o dofinansowanie
 Plik pdf Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

 Plik doc Harmonogram rzeczowo-finansowy

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

 Plik pdf Umowa o dofinansowanie MSP
 Plik doc Harmonogram płatności MSP

 Plik pdf Wzór aneksu zmieniający system zaliczkowania oraz zabezpieczenia umowy (IOB)

 Plik pdf Umowa dofinansowania IOB
 Plik doc Harmonogram płatności IOB

 Plik pdf Wzór weksla
 Plik doc Deklaracja wekslowa osób fizycznych
 Plik doc Deklaracja wekslowa osób prawnych
 Plik doc Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów.


DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU


 Plik doc Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną
 Plik doc Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną
 Plik doc Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP
 Plik doc Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
 Plik doc Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
 Plik doc Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
 Plik doc Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP


stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-05-29 09:05:57
Aktualizowany: 2009-04-15 15:53:54 przez Marcin May
Ilość odsłon: 10651
74/108/200/, ID=4145
drukuj