PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do działania 3.1 POIG w roku 2008


 Plik pdf Tabela zmian 09.07.2008r.

DOKUMENTY PODSTAWOWE

 Plik pdf Regulamin przeprowadzania konkursu 09.07.2008r.
 Plik pdf Kryteria wyboru projektu.
 Link Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG

 Link Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

 Plik pdf Wzór wniosku o dofinansowanie.
 Plik rtf Wniosek o dofinansowanie
 Plik pdf Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 09.07.2008r.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

 Plik doc Harmonogram rzeczowo-finansowy.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

 Plik pdf Wzór aneksu zmieniający system zaliczkowania oraz zabezpieczenia umowy

 Plik pdf Umowa o dofinansowanie 09.07.2008r.
 Plik doc Harmonogram płatności.
 Plik pdf Wzór weksla.
 Plik doc Deklaracja wekslowa osoby prawnej.
 Plik doc Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów.


DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU


 Plik doc Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną
 Plik doc Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną
 Plik doc Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP
 Plik doc Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
 Plik doc Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
 Plik doc Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
 Plik doc Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP


stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-05-29 09:04:46
Aktualizowany: 2009-04-09 16:22:20 przez Marcin May
Ilość odsłon: 10175
74/108/199/, ID=4144
drukuj