PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Listy wniosków rekomendowanych do wsparcia – część IV

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie §7 ust. 20 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji podaje do publicznej informacji czwartą część listy rekomendowanych pożyczek:

Lp.

Numer wniosku o udzielenie pożyczki

Nazwa Wnioskodawcy

Kwota pożyczki z FPWI

Kwota współfinansowania z EFRR

1

WUP-POIG.03.00.02
-18-061/14
OpenCard Sp. z o. o.

1 200 000,00 PLN

1 020 000,00 PLN

2

WUP-POIG.03.00.01
-12-060/14
Enteye Sp. z o.o.

1 000 260,00 PLN

   850 221,00 PLN

3

WUP-POIG.03.00.01
-02-062/14
Get Well Sp. z o.o.

1 979 866,00 PLN

1 682 886,10 PLN

4

WUP-POIG.03.00.01
-24-070/14
Drive Shop Sp. z o.o.

1 600 000,00 PLN

1 360 000,00 PLN

5

WUP-POIG.03.00.01
-24-080/14
Chic Sp. z o.o.

1 999 680,00 PLN

1 699 728,00 PLN

6

WUP-POIG.03.00.02
-14-110/14
A&A Action Sp. z o.o.

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

7

WUP-POIG.03.00.01
-12-091/14
Pellco Sp. z o.o.

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

8

WUP-POIG.03.00.01
-24-076/14
Eye Care Sp. z o.o.

   589 433,00 PLN

   501 018,05 PLN

9

WUP-POIG.03.00.01
-14-085/14
Ecoback Sp. z o.o.

1 200 000,00 PLN

1 020 000,00 PLN

10

WUP-POIG.03.00.02
-14-083/14
Tech- Sim Sp. z o.o

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

11

WUP-POIG.03.00.01
-06-107/14
Ardura Sp. z o.o.

1 224 186,00 PLN

1 040 558,10 PLN

12

WUP-POIG.03.00.01
-24-089/14
ABZ Sp. z o.o.

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

13

WUP-POIG.03.00.02
-14-087/14
Slim Express Sp. z o.o.

1 793 250,00 PLN

1 524 262,50 PLN

14 WUP-POIG.03.00.02
-12-097/14
ApplyFlock Sp. z o.o.    900 000,00 PLN    765 000,00 PLN
15 WUP-POIG.03.00.01
-24-095/14
 Correspondence Sp. z o.o  2 000 000,00 PLN 1 700 000,00 PLN
16 WUP-POIG.03.00.01
-02-088/14
 Szewczyk Sp. z o.o.  2 000 000,00 PLN  1 700 000,00 PLN
17 WUP-POIG.03.00.01
-18-114/14
FXCORPO Sp. z o.o.
 2 000 000,00 PLN
 1 700 000,00 PLN
18 WUP-POIG.03.00.01
-30-113/14
 Romadex Sp. z o.o.  2 000 000,00 PLN  1 700 000,00 PLN
19 WUP-POIG.03.00.01
-24-090/14
 EPS Project Sp. z o.o.  2 000 000,00 PLN  1 700 000,00 PLN
20 WUP-POIG.03.00.01
-14-118/14
 MATTI Sp. z o.o.  2 000 000,00 PLN  1 700 000,00 PLN
21 WUP-POIG.03.00.01
-02-101/14
 Thing S.A.  2 000 000,00 PLN  1 700 000,00 PLN
22 WUP-POIG.03.00.01
-30-124/14
 Standex Sp. z o.o.  2 000 000,00 PLN  1 700 000,00 PLN
23 WUP-POIG.03.00.01
-24-100/14
 New-Pick Sp. z o.o.     500 000,00 PLN     425 000,00 PLN
24 WUP-POIG.03.00.01
-22-111/14
 Energiq Polska Sp. z o.o.  2 000 000,00 PLN  1 700 000,00 PLN
25 WUP-POIG.03.00.01
-12-067/14
 Flowbox Sp. z o.o.  1 000 160,00 PLN     850 136,00 PLN
26 WUP-POIG.03.00.01
-24-115/14
 GR Systems Sp. z o.o.  2 000 000,00 PLN  1 700 000,00 PLN
27 WUP-POIG.03.00.01
-26-119/14
 Talento Biotech Sp. z o.o.  1 999 320,00 PLN  1 699 422,00 PLN
28 WUP-POIG.03.00.01
-30-109/14
 FaniMani Sp. z o.o.     797 100,00 PLN     677 535,00 PLN
29 WUP-POIG.03.00.01
-12-094/14
 Cosmetic scan Sp. z o.o.  1 973 340,00 PLN  1 677 339,00 PLN
30 WUP-POIG.03.00.01
-12-102/14
 eznak.pl Sp. z o.o.  1 999 320,00 PLN  1 699 422,00 PLN

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-06-20 11:51:34
Aktualizowany: 2014-06-20 13:05:30 przez Aneta Zielińska-Sroka
Ilość odsłon: 6300
74/108/671/675/, ID=41265
drukuj