PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Uzupełniająca lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG - I konkurs w 2014 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje uzupełniającą listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2014 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

W wyniku zwiększenia budżetu konkursu możliwe stało się objęcie dofinansowaniem wniosków o dofinansowanie z listy projektów oczekujących, które osiągnęły 68 punktów w ramach oceny merytorycznej fakultatywnej.

W rezultacie na uzupełniającej liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania znalazło się dodatkowo 166 wniosków na łączną kwotę 62 372 600,24 PLN

Lista zatwierdzonych wniosków do dofinansowania (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-05-16 15:38:03
Aktualizowany: 2014-05-16 15:38:22 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 9163
74/108/212/247/, ID=40437
drukuj