PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach Działania 4.4 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca dla Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”  informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2014 roku Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła zmieniony Regulamin Przeprowadzania Konkursu właściwy dla I rundy aplikacyjnej w 2013 roku.

Zmiany zostały wprowadzone w zapisach zawartych w § 7 ust. 1 pkt 12, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1 i 2. Wprowadzone zmiany dotyczą obniżenia z 75 do 60 minimalnej liczby punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej fakultatywnej uprawniającej do przekazania projektu do oceny przez Panel Ekspertów. Aktualny Regulamin Przeprowadzania Konkursu został opublikowany na stronie PARP wraz z pozostałą dokumentacją konkursową dotyczącą I rundy aplikacyjnej w 2013 roku.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-04-24 09:37:58
Aktualizowany: 2014-04-24 09:39:37 przez Magdalena Ksiażek
Ilość odsłon: 6662
74/108/203/211/, ID=39683
drukuj