PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Konsultacje międzyresortowe i społeczne rozporządzenia regulującego udzielanie przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG

3 kwietnia 2014 r. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Głównym celem wydania nowego rozporządzenia w miejsce dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wynikających z wydania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis oraz fakt, że rozporządzenie było już dwukrotnie nowelizowane w 2013 r.

Jednocześnie w związku z wydaniem nowego rozporządzenia nie będzie konieczności ogłoszenia tekstu jednolitego uchylanego rozporządzenia, zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie do 14 kwietnia 2014 r. na adres Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: edyta.kracon@mir.gov.pl.

pobierz plik (858kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-04-07 08:37:00
Aktualizowany: 2014-04-07 08:38:03 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 9325
74/108/415/, ID=39338
drukuj