PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do działania 4.4. PO IG w roku 2008

Poniższe dokumenty w formie plików .pdf stanowią wzory dokumentacji konkursowej.    

 Plik pdf Wzór aneksu zmieniający system zaliczkowania oraz zabezpieczenia umowy

 Plik pdf Załącznik do aneksu - harmonogram płatności

 

 Plik pdf Wzór umowy o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG
 Plik doc Wzór umowy o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG

Wzór warunkowej umowy o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG(pobierz plik .doc)
Wzór warunkowej umowy o dofinansowanie do Działania 4.4 PO IG(pobierz plik .pdf)

 

 Plik doc Tabela zmian - 30.10.2008r.
 Plik doc Regulamin konkursu 4.4 POIG - 30.10.2008r.
 Plik doc Informacja o miejscu składania wniosków działania 4.4 POIG
 Plik pdf Wniosek o dofinansowanie 4.4 POIG
 Plik doc Wniosek instrukcja 4.4 POIG - zmiana 22.08.2008r.
 Plik pdf Biznes Plan 4.4 POIG
 Plik doc Promesa kredytowa Załącznik 4 4.4 POIG - 26.05.2008r.
 Plik doc Promesa leasingowa Załącznik 5 4.4 POIG - 26.05.2008r.
 Plik doc Opinia o innowacyjności Załącznik 6 4.4 POIG
 Plik doc Kryteria oceny 4.4 POIG
 Plik doc Wytyczne dotyczące możliwości uwzględniania aspektów ochrony środowiska w rachunkowości MSP

 

 Link Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG

 Link Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.

Informacja dla Wnioskodawców działania 4.4 PO IG na temat narzędzia pomocniczego w prawidłowym wyliczeniu kosztów kwalifikowanych projektu.

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 2 - wzór wniosku o płatność
Załącznik nr 3 - harmonogram rzeczowo-finansowy projektu
Załącznik nr 5 - wzór weksla in blanco
Załącznik nr 5 - wzór weksla in blanco opatrzonego klauzulą "nie na zlecenie"
Załącznik nr 6 - wzór deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełnienia weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Załącznik nr IV 3A deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną
Załącznik nr IV 3B deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną
Załącznik nr IV 3C oświadczenie o MŚP
Załącznik nr IV 3C a do oświadczenia o MSP
Załącznik nr IV 3C b do oświadczenia o MSP
Załącznik nr IV 3C c do oświadczenia o MSP
Załącznik nr IV 3C d do oświadczenia o MSP
Załącznik nr IV 3D oświadczenie o kwalifikowalności rat kapitałowych
Załącznik nr IV 3E oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  

Załącznik nr IV 6 oświadczenie dot. możliwości realizacji projektu po zmianie statusu  

 

stopka PO IG
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-04-29 11:57:47
Aktualizowany: 2010-08-09 13:06:50 przez Marcin May
Ilość odsłon: 15700
74/108/203/, ID=3843
drukuj