PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania - działanie 6.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2013 dla działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Do wsparcia zostało zatwierdzonych 318 projektów na łączną kwotę 107 777 279,57 zł., w tym 107 projektów polegających na wdrożeniu planu rozwoju eksportu zweryfikowanego oraz zatwierdzonego na  podstawie przepisów dotychczasowych oraz 211 projektów polegających na wdrożeniu planu rozwoju eksportu sporządzonego w wyniku usługi doradczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-12-20 15:16:52
Aktualizowany: 2013-12-20 15:18:04 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 11021
74/108/207/286/, ID=37448
drukuj