PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat w sprawie zwrotu niewykorzystanych zaliczek w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej

W związku z koniecznością rozliczenia się przez PARP ze środków dotacji celowej do dnia 15.01.2014 r., Agencja zwraca się z prośbą do Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o dokonanie zwrotu środków przekazanych w ramach zaliczek, a niewydatkowanych do dnia 31 grudnia 2013 r., w terminie wcześniejszym niż wynika to z postanowień umowy o dofinansowanie tj. do dnia 07 stycznia 2014 r.

Szczegóły dotyczące systemu zwrotu środków dotacji celowej niewykorzystanych w 2013 roku, informacje o numerze konta, na które należy zwrócić powyższe środki zostaną Państwu przekazane w formie pisemnej.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-12-11 09:44:20
Aktualizowany: 2013-12-13 08:13:11 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 9961
74/108/415/, ID=37226
drukuj