PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia – część III

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie §7 ust. 20 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji podaje do publicznej informacji trzecią część listy rekomendowanych pożyczek:

Lp.

Numer wniosku o udzielenie pożyczki

Nazwa Wnioskodawcy

Kwota pożyczki z FPWI

Kwota współfinansowania z EFRR

1

WUP-POIG.03.00.01-

12-010/13

SmartMobile

Sp. z o.o.

1 400 000,00 PLN

1 190 000,00 PLN

2

WUP-POIG.03.00.01-

02-051/13

Wind Force Technologies

Sp. z o.o.

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

3

WUP-POIG.03.00.01-

24-028/13

Stalowa Dolina

Sp. z o.o.

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

4

WUP-POIG.03.00.02-

14-021/13

Paymax

S.A.

1 300 000,00 PLN

1 105 000,00 PLN

5

WUP-POIG.03.00.01-

12-016/13

HG Intelliegence

S.A.

600 000,00 PLN

510 000,00 PLN

6

WUP-POIG.03.00.02-

12-046/13

Taxi5

Sp. z o.o.

1 400 000,00 PLN

1 190 000,00 PLN

7

WUP-POIG.03.00.02-

12-038/13

Automatyczny Generator Leadów

S.A.

1 000 000,00 PLN

850 000,00 PLN

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-12-06 14:45:56
Aktualizowany: 2013-12-06 14:50:29 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 5941
74/108/671/675/, ID=37139
drukuj