PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia – część II

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie §7 ust. 20 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji podaje do publicznej informacji drugą część listy rekomendowanych do tej pory pożyczek:

 

Lp.

Numer wniosku o udzielenie pożyczki

Nazwa Wnioskodawcy

Kwota pożyczki z FPWI

Kwota współfinansowania z EFRR

1

WUP-POIG.03.00.01-

24-026/13

Telemed Research

Sp. z o.o.

1 986 670,00 PLN

1 688 669,50 PLN

2

WUP-POIG.03.00.02-

14-032/13

Master Development Retail Sp. z o.o.

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

3

WUP-POIG.03.00.01-

12-039/13

LPG-Diesel

Sp. z o.o.

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

4

WUP-POIG.03.00.01-

14-024/13

M-Health

Sp. z o.o.

1 140 000,00 PLN

969 000,00 PLN

5

WUP-POIG.03.00.01-

24-027/13

Microbios-Eko

Sp. z o.o.

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

6

WUP-POIG.03.00.01-

24-041/13

Inno Fighting Equipment Technology

Sp. z o.o.

1 200 000,00 PLN

1 020 000,00 PLN

7

WUP-POIG.03.00.01-

26-042/13

Big Data Lab

Sp. z o.o.

1 853 930,00 PLN

1 575 840,50 PLN

8

WUP-POIG.03.00.01-

14-003/13

Sparrow 4

Sp. z o.o.

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

PARP informuje ponadto, że listy nie są ostateczne i będą w najbliższym czasie systematycznie uzupełniane.

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-11-25 16:02:01
Aktualizowany: 2013-11-28 08:30:31 przez Grażyna Czerwińska
Ilość odsłon: 5929
74/108/671/675/, ID=36841
drukuj