PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Lista wniosków rekomendowanych do wsparcia - część I

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie §7 ust. 20 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji, podaje do publicznej informacji listę rekomendowanych do tej pory pożyczek.

Lp.

Numer wniosku o udzielenie pożyczki

Nazwa Wnioskodawcy

Kwota pożyczki z FPWI

Kwota współfinansowania z EFRR

1

WUP-POIG.03.00.01-

14-009/13

Otreyos

Sp. z o.o.

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

2

WUP-POIG.03.00.01-

30-001/13

MM Formex

Sp. z o.o.

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

3

WUP-POIG.03.00.01-

10-022/13

Brick Tech 

Sp. z o.o.

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

4

WUP-POIG.03.00.01-

10-023/13

Solid Environ System

Sp. z o.o.

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

5

WUP-POIG.03.00.01-

12-043/13

Get Smarter

Sp. z o.o.

1 853 800,00 PLN

1 575 730,00 PLN

6

WUP-POIG.03.00.01-

14-012/13

Solino

Sp. z o.o.

1 399 519,00 PLN

1 189 591,15 PLN

7

WUP-POIG.03.00.01-

12-005/13

Sway

Sp. z o.o.

1 982 432,00 PLN

1 685 067,20 PLN

8

WUP-POIG.03.00.01-

14-044/13

Nu-Lab

Sp. z o.o.

1 719 766,00 PLN

1 461 801,10 PLN

9

WUP-POIG.03.00.01-

24-019/13

Waste Inno Tech

Sp. z o.o.

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

10

WUP-POIG.03.00.01-

24-004/13

Eco Bakery

Sp. z o.o.

1 880 000,00 PLN

1 598 000,00 PLN

11

WUP-POIG.03.00.01-

12-013/13

WeGirls

S.A.

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

12

WUP-POIG.03.00.01-

02-007/13

IOT

Sp. z o.o.

1 000 450,00 PLN

850 382,50 PLN

13

WUP-POIG.03.00.01-

24-033/13

Pavieno

Sp. z o.o.

2 000 000,00 PLN

1 700 000,00 PLN

PARP informuje ponadto, że powyższa lista nie jest ostateczna i będzie w najbliższym czasie systematycznie uzupełniana.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-11-21 15:49:33
Aktualizowany: 2013-11-25 16:05:04 przez Grażyna Czerwińska
Ilość odsłon: 7070
74/108/671/675/, ID=36787
drukuj