PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat w sprawie ogłoszenia ostatecznej listy rankingowej wniosków o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.2 POIG – projekt systemowy PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu systemowego PARP „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych” – Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Lista rankingowa wniosków objętych ostateczną rekomendacją do udzielenia wsparcia (link do listy rankingowej) (173kB).

Jednocześnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że pisemne informacje o ostatecznych wynikach z przeprowadzonej oceny będą sukcesywnie wysyłane bezpośrednio do Wnioskodawców, zgodnie z Regulaminem Konkursu.

 

 

stopka POIG

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-07-22 14:36:15
Aktualizowany: 2013-07-22 15:08:33 przez Adrian Liske
Ilość odsłon: 7209
74/108/298/310/, ID=34396
drukuj