PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej Nr 5.1/2/2012 dla naboru 2012 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej Nr 5.1/2/2012 dla naboru 2012 r. dla wniosków o dofinansowanie do działania 5.1 PO IG ,,Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” zostało rekomendowanych do wsparcia 17 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę  211 226 294,88 zł.

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-07-04 15:14:12
Aktualizowany: 2013-07-04 15:14:37 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7868
74/108/204/242/, ID=33949
drukuj