PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Możliwość zwiększenia intensywności wsparcia – działanie 6.1 POIG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż Beneficjenci Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, mogą ubiegać się o zwiększenie poziomu intensywności wsparcia wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych projektów, przy czym wniosek o zmianę w tym zakresie musi zostać złożony najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową.

Wnioski o zmianę należy składać w odpowiednich Regionalnych Instytucjach Finansujących i powinny one zawierać przynajmniej wnioskowany poziom wsparcia, kwotę zwiększenia dofinansowania oraz informację dotyczącą poziomu pomocy de minimis. Aneksy dotyczące zwiększenia poziomu wsparcia zawierane będą w miarę dostępności środków finansowych przeznaczonych na ten cel, przy czym decydować będzie kolejność składania wniosków o zmianę (§ 2 ust. 4 rozporządzenia). Dalsze informacje w zakresie procedowania ww. zmian przekazywane będą Beneficjentom po złożeniu stosownych wniosków o zmianę.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-07-02 12:15:25
Aktualizowany: 2013-07-03 09:02:29 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9737
74/108/207/286/, ID=33902
drukuj