PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do naboru wniosków konkurs w ramach Działania 5.2 POIG projekt systemowy PARP pn. "Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych"

DOKUMENTY PODSTAWOWE

 

Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik (380kB)

Regulamin Komisji Konkursowej pobierz plik (534kB)

Kryteria oceny projektów pobierz plik (564kB)

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP pobierz plik (353kB)

Standard świadczenia usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym – doradztwo we wdrożeniu innowacji – dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców pobierz plik (613kB)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. 2012, poz. 438).  pobierz plik http://www.parp.gov.pl/files/74/108/13469.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 112, poz. 656) pobierz plik http://ksu.parp.gov.pl/res/pl/Rejestracja/d2011112065601.pdf

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA

Wzór Wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik (283kB)

Instrukcja wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik (413kB)

Wykaz usług proinnowacyjnych wyświadczonych przez Wnioskodawcę pobierz plik (72kB)

Oświadczenie osób fizycznych pobierz plik (55kB)

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik (527kB)

Wzór weksla in blanco pobierz plik (11kB)

Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik (59kB)

Wzór harmonogramu płatności pobierz plik (56kB)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZANIA PROJEKTU

Wzór wniosku o płatność pobierz plik (742kB)

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność pobierz plik (312kB)

Zestawienie dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki pobierz plik (66kB)

Zestawienie kart usług zrealizowanych/realizowanych w etapie pobierz plik (109kB)

DOKUMENTY SKŁADANE NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA

 

Formularz Identyfikacji Finansowej pobierz plik (100kB)

Oświadczenie o zatrudnianiu cudzoziemców pobierz plik (57kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT  pobierz plik (64kB)

 

stopka POIG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-04-19 15:47:03
Aktualizowany: 2013-04-19 15:57:57 przez Marcin May
Ilość odsłon: 18925
74/108/298/649/, ID=32511
drukuj