PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Uszczegółowienie Regulaminu Przeprowadzania Konkursu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że uszczegółowieniu ulega §7 ust. 1 pkt. 5 lit. a), pierwszy tiret Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu poprzez wskazanie ustępów §26 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U.2012 poz. 438) dotyczących warunków określonych dla Wnioskodawcy, których niespełnienie stanowi uchybienie o zasadniczym charakterze.

Przepis otrzymuje następujące brzmienie:

"5) Uchybieniem o zasadniczym charakterze, które nie podlega możliwości poprawy (uzupełnienia), jest w szczególności:

a) złożenie wniosku przez Wnioskodawcę:

- niespełniającego co najmniej jednego z warunków określonych dla Wnioskodawcy (Koordynatora) w: §26 ust. 1, ust. 3-5, §27 ust. 1-3 oraz §28 Rozporządzenia.

(…)

Ww. modyfikacja zapisów Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu (RPK) ma na celu doprecyzowanie zakresu przepisów §26 rozporządzenia, poprzez wskazanie ustępów paragrafu zawierających warunki określone bezpośrednio w odniesieniu do Wnioskodawcy (Koordynatora) których niespełnienie zgodnie z RPK nie podlega możliwości poprawy (uzupełnienia) na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie.
 
Powyższa zmiana RPK dotyczy wszystkich Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w naborze 2012 r.

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-01-02 16:26:02
Aktualizowany: 2013-01-03 09:07:17 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7925
74/108/204/242/, ID=30633
drukuj