PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Harmonogram składania wniosków 2013 r.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


stopka PO IG


Działanie/ poddziałanie

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Termin ukończenia naboru

3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej

15 kwietnia 2013 r.

29 kwietnia 2013 r.

31 maja 2013 r. lub do momentu gdy wartość złożonych projektów przekroczy 170% alokacji na konkurs
KOMUNIKAT

Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji 18 czerwca 2013 r. 2 lipca 2013 r. Nabór ciągły do momentu, gdy łączna kwota pożyczek w ramach wniosków o udzielenie pożyczki osiągnie 120% dostępnego budżetu.
wznowienie naboru
15 listopada 2013 r.
15 listopada 2013 r. Nabór ciągły do momentu, gdy łączna kwota pożyczek w ramach wniosków o udzielenie pożyczki osiągnie 120% dostępnego budżetu.

4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

24 kwietnia 2013 r.

15 maja 2013 r.

5 czerwca 2013 r.

15 października 2013 r. 4 listopada 2013 r. 18 grudnia 2013 r. KOMUNIKAT
KOMUNIKAT

5.1 wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

11 marca 2013 r.

KOMUNIKAT

25 marca 2013 r.

26 kwietnia 2013 r. lub do momentu gdy wartość złożonych projektów przekroczy 170% alokacji na konkurs

5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym – projekt systemowy: Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

19 kwietnia 2013 r.

22 kwietnia 2013 r.

13 maja 2013 r.

5.4.1 wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej

 

Konkurs ciągły od 4 czerwca 2012 r.

Nabór ciągły do 6 sierpnia 2013 r. lub do wyczerpania alokacji na konkurs

6.1 paszport do eksportu

27 czerwca 2013 r.

15 lipca 2013 r.

31 lipca 2013 r.

8.1 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

I.runda
4 lutego 2013 r.

18 lutego 2013 r.

1 marca 2013 r.

II.runda
18 kwietnia 2013 r.

6 maja 2013 r.

17 maja 2013 r.

III.runda
24 czerwca 2013 r.

8 lipca 2013 r.

19 lipca 2013 r.

8.2 wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b

I.runda
3 kwietnia 2013 r.

UWAGA zmiana
terminu

4 kwietnia 2013 r.


17 kwietnia 2013 r.

UWAGA zmiana
terminu

18 kwietnia 2013 r.


30 kwietnia 2013 r.

UWAGA zmiana
terminu

6 maja 2013 r.

II.runda
3 czerwca 2013r.

17 czerwca 2013 r.

28 czerwca 2013 r.

30 grudnia 2013 r. 13 stycznia 2014 r. 24 stycznia 2014 r.

Alokacje na poszczególne nabory zostaną podane po ich uzgodnieniu z Instytucjami Nadzorującymi i będą dostępne w ogłoszeniach o konkursach.

Harmonogram składania wniosków PO IG w 2012 r. (link)

 

 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-12-31 12:05:49
Aktualizowany: 2014-02-03 08:26:25 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 304551
74/108/, ID=30579
drukuj