PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat w sprawie zwrotu niewykorzystanych zaliczek w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie Beneficjenci, którzy do końca grudnia br. nie wydatkują zaliczek wypłaconych w 2012 r. na realizację projektów, zobowiązani są zwrócić w terminie do dnia 10 stycznia 2013 roku na rachunek bankowy PARP niewykorzystane dofinansowanie w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej.

Dofinansowanie powinno zostać zwrócone w kwocie stanowiącej 15% wartości środków (kwoty głównej, bez uwzględniania odsetek), które w dniu 31 grudnia 2012 r. pozostaną na rachunku Beneficjenta wskazanym w umowie o dofinansowanie, jako rachunku właściwym do przekazywania kolejnych transz zaliczki.

Szczegóły dotyczące systemu zwrotu środków dotacji celowej niewykorzystanych  w 2012 roku, informacje o numerze konta, na które należy zwrócić powyższe środki są Państwu przekazywane w formie pisemnej.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-12-11 15:58:42
Aktualizowany: 2012-12-11 16:02:09 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9290
74/108/415/, ID=30310
drukuj