PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Zamknięcie naboru do działania 5.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 15 listopada 2012 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w 2012 r. do działania 5.1 PO IG.

W ramach naboru w Lokalnym Systemie Informatycznym zostało zatwierdzonych przez Wnioskodawców 89 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 645 298 349,95 zł.

Równocześnie PARP przypomina, że zgodnie z Regulaminem Przeprowadzenia Konkursu formalne potwierdzenie złożenia dokumentacji aplikacyjnej musi nastąpić w ciągu 7 dni kalendarzowych po dniu zablokowania wniosku.

Jeżeli w tym terminie Wnioskodawca nie dokona formalnego potwierdzenia złożenia dokumentacji, wniosek zostanie uznany za niezłożony i nie będzie podlegał ocenie.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-11-16 13:58:16
Aktualizowany: 2012-11-16 13:58:51 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9195
74/108/204/242/, ID=29789
drukuj