PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat dotyczący oświadczenia składanego do wniosku o płatność

W związku z nowelizacją art.  6c ust. 2 Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 roku Nr 42 poz. 275 z późn. zm.) poniżej zawarto wzory oświadczeń o braku powiązań pomiędzy Beneficjentem a wykonawcami czy dostawcami usług,  o których mowa w art. 6c. 


W zależności od przypadku wskazanego poniżej do każdego wniosku płatność należy obligatoryjnie dołączyć wypełnione i podpisane stosowne oświadczenie lub deklarację (dotyczy pkt 1) oraz wypełnioną i podpisaną tabelę (dotyczy pkt 2) których wzory zawarte są poniżej.

1)    Do wniosku o płatność zawierającego tylko i wyłącznie wydatki na rzecz wykonawców/dostawców wybranych przed nowelizacją Ustawy o utworzeniu PARP (5 stycznia 2011r.) nie jest konieczne załączanie oświadczeń. Należy jednak załączyć pisemną deklarację mówiącą, że wniosek o płatność zawiera wyłącznie wydatki na rzecz wykonawców wybranych przed 5 stycznia 2011r.;

2)    Do wniosku o płatność zawierającego zarówno wydatki na rzecz wykonawców wybranych przed 5 stycznia 2011r. jak i po dacie nowelizacji należy załączyć informację w formie tabeli, które wydatki dotyczą wykonawców, którzy zostali wybrani przed 5 stycznia 2011r., a które dotyczą tych wybranych 5 stycznia 2011r., bądź później i dla nich załączyć oświadczenie;

3)    Do wniosku o płatność, w którym znajdują się wydatki na rzecz wykonawców wybranych w dniu 5 stycznia 2011r. bądź później i nie zachodzą żadne powiązania określone w art. 6c ust. 2 Ustawy o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007 roku Nr 42 poz. 275 z późn. zm.) Beneficjent składa oświadczenie - Załącznik 1;

4)    Do wniosku o płatność, w którym znajdują się wydatki na rzecz wykonawców wybranych w dniu 5 stycznia 2011r. bądź później i zachodzą powiązania określone w art. 6c ust. 2 Ustawy o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007 roku Nr 42 poz. 275 z późn. zm.), ale dany wykonawca jest jedynym podmiotem na rynku, od którego można daną usługę/towar kupić i zostało to określone na etapie składania wniosku o dofinansowanie, Beneficjent wypełnia oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 i zaznacza w nim zarówno punkt „a” jak i „b”;

5)    Do wniosku o płatność, w którym znajdują się wydatki na rzecz wykonawców wybranych w dniu 5 stycznia 2011r. bądź później i zachodzą powiązania określone w art. 6c ust. 2 Ustawy o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007 roku Nr 42 poz. 275 z późn. zm.), ale określenie wykonawcy było konieczne już na etapie składania wniosku o dofinansowanie, Beneficjent wypełnia oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 i zaznacza w nim punkt „b”;

6)    Gdy wniosek o płatność zawiera wydatki na rzecz wykonawców wybranych w dniu 5 stycznia 2011r. bądź później i zachodzą powiązania określone w art. 6c ust. 2 Ustawy o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007 roku Nr 42 poz. 275 z późn. zm.) i nie zachodzą przesłanki przedstawione w punkcie 4 i 5, wydatki takie uznaje się za niekwalifikowane.

Oświadczenie do wniosku o płatność - załącznik nr 1 pobierz plik (24kB)

Oświadczenie do wniosku o płatność - załącznik nr 2 pobierz plik (28kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-04-23 15:54:37
Aktualizowany: 2012-04-23 15:58:28 przez Marcin May
Ilość odsłon: 14537
74/108/200/272/323/, ID=26843
drukuj