PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej Nr 5.1/1/2011 dla I rundy naboru 2011 r.

Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej Nr 5.1/1/2011 dla I rundy naboru 2011 r. dla wniosków o dofinansowanie do działania 5.1 PO IG ,,Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” został rekomendowany do wsparcia jeden wniosek o dofinansowanie złożony przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kwotę dofinansowania 7 780 000,00 zł.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-02-29 14:23:03
Aktualizowany: 2012-02-29 14:23:49 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 8186
74/108/204/242/, ID=25818
drukuj