PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej Nr 5.1/15/2010 dla II rundy naboru 2010 r.

Zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej Nr 5.1/15/2010 dla II rundy naboru 2010 r. dla wniosków o dofinansowanie do działania 5.1 PO IG ,,Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” został rekomendowany do wsparcia jeden wniosek o dofinansowanie złożony przez Federację Firm Lotniczych ‘’Bielsko” na kwotę dofinansowania 18 339 914,09 zł. 

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-02-17 14:11:16
Aktualizowany: 2012-02-17 14:17:34 przez Marcin May
Ilość odsłon: 7632
74/108/204/242/, ID=25653
drukuj