PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do Działania 8.1 PO IG - II konkurs 2011 roku

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE


Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik [275kB]

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG pobierz plik [381kB]

Kryteria oceny projektów (link)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej pobierz plik [351kB]

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZALĄCZNIKAMI

Wnioski należy sporządzać w GENERATORZE WNIOSKÓW (link)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pobierz plik (498kB)

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pobierz plik (347kB)

Ankieta na potrzeby oceny kwalifikowalności VAT pobierz plik (59kB)

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT pobierz plik (83kB)

Zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności VAT pobierz plik (40kB)

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu ePUAP pobierz plik (1 105kB)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Umowa o dofinansowanie pobierz plik (441kB)

Wzór weksla in blanco nie na zlecenie pobierz plik (9kB)

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych pobierz plik (75kB)

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych pobierz plik (72kB)

Instrukcja i zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej pobierz plik (146kB)

Harmonogram rzeczowo-finansowy pobierz plik (34kB)

Harmonogram płatności Projektu pobierz plik (45kB)

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik (25kB)

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik (26kB)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (159kB)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP - wersja obowiązująca dla umów podpisywanych po 19 marca 2012 r. pobierz plik (86kB)

  Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (34kB)
Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (33kB)
Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (32kB)
Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (47kB)
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU

Wniosek o płatność pobierz plik (237kB)

Oświadczenie Beneficjenta do wniosku o płatność pobierz plik (56kB)

Pomocnicze zestawienie - dokument nieobligatoryjny pobierz plik (41kB)

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013, opracowany tekst jednolity rozporządzenia, który jednak nie stanowi źródła prawa, a jedynie wersję roboczą przygotowaną na potrzeby beneficjentów pobierz plik (146kB)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 pobierz plik (315kB)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 pobierz plik (76kB)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 pobierz plik (673kB)

 

 

stopka PO IG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-10-28 09:27:01
Aktualizowany: 2013-06-20 15:34:29 przez Marcin May
Ilość odsłon: 37481
74/108/208/473/, ID=23763
drukuj