PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do działania 8.2 POIG - II konkurs 2011 roku

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik [279kB]

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG pobierz plik [283kB]

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej pobierz plik [351kB]

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wnioski należy sporządzać w GENERATORZE WNIOSKÓW (link)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pobierz plik [390kB]

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pobierz plik [344kB]

Biznes plan dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu pobierz plik [438kB]

Ankieta na potrzeby oceny kwalifikowalności pobierz plik [59kB]

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności pobierz plik [83kB]

Zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności VAT pobierz plik [40kB]

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu ePUAP pobierz plik [460kB]

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

 

Umowa o dofinansowanie pobierz plik [354kB]

Wzór weksla in blanco nie na zlecenie pobierz plik [9kB]

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych pobierz plik [69kB]

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych pobierz plik [68kB]

Instrukcja i zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej pobierz plik [146kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy pobierz plik [35kB]

Harmonogram płatności Projektu pobierz plik [49kB]

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis pobierz plik [238kB]

Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej de minimis pobierz plik [281kB]

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik [15kB]

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik [23kB]

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [159kB]

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP - wersja obowiązująca dla umów podpisywanych po 19 marca 2012 r. pobierz plik [86kB]

  Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [34kB]
Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [33kB]
Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [32kB]
Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [47kB]
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU

Wniosek o płatność pobierz plik [237kB]

Pomocnicze zestawienie pobierz plik [42kB]

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013, opracowany tekst jednolity rozporządzenia, który jednak nie stanowi źródła prawa, a jedynie wersję roboczą przygotowaną na potrzeby beneficjentów pobierz plik [146kB]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (pobierz plik) [315kB]

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (pobierz plik) [76kB] 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (pobierz plik) [673kB]

 

 

stopka PO IG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-09-19 09:08:55
Aktualizowany: 2013-06-20 15:45:43 przez Marcin May
Ilość odsłon: 27858
74/108/212/468/, ID=23139
drukuj