PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do Działania 5.1 POIG - II runda 2011r.

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik (358kB)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - wczesna faza rozwoju pobierz plik (267kB)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - faza rozwoju pobierz plik (303kB)

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej pobierz plik (351kB)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZALĄCZNIKAMI

Wniosek o dofinansowanie - wczesna faza rozwoju pobierz plik (969kB)

Wniosek o dofinansowanie - faza rozwoju pobierz plik (1 663kB)

Wzór instrukcji do wniosku o dofinansowanie - wczesna faza rozwoju pobierz plik (466kB)

Wzór instrukcji do wniosku o dofinansowanie - faza rozwoju pobierz plik (384kB)

Harmonogram rzeczowo-finansowy - wczesna faza rozwoju pobierz plik (88kB)

Harmonogram rzeczowo-finansowy - faza rozwoju pobierz plik (91kB)

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT pobierz plik (56kB)

Ankieta dla wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT pobierz plik (59kB)

Zalecenia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT pobierz plik (138kB)

Wytyczne dotyczące przygotowania studium wykonalności pobierz plik (388kB)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Wzór umowy o dofinansowanie - wczesna faza rozwoju pobierz plik (392kB)

Wzór umowy o dofinansowanie - faza rozwoju pobierz plik (510kB)

Harmonogram płatności pobierz plik (169kB)

Wzór weksla pobierz plik (9kB)

Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik (37kB)

Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów pobierz plik (52kB)

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik (24kB)

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik (25kB)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (159kB)

  Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (34kB)
Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (33kB)
Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (32kB)
Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (47kB)
AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013, opracowany tekst jednolity rozporządzenia, który jednak nie stanowi źródła prawa, a jedynie wersję roboczą przygotowaną na potrzeby beneficjentów pobierz plik (360kB)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013  pobierz plik (347kB)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013  pobierz plik (309kB)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 pobierz plik (965kB)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 pobierz plik (1 357kB)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013  pobierz plik (2 509kB)

 

stopka PO IG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-09-05 14:34:03
Aktualizowany: 2012-08-27 13:07:43 przez Marcin May
Ilość odsłon: 21215
74/108/204/460/, ID=22935
drukuj