PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dwunasta umowa w ramach działania 5.3 PO IG podpisana

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 17 sierpnia 2011 roku została zawarta dwunasta Umowa o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Beneficjentem jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., który zrealizuje Projekt pt. „Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego” o szacunkowej wartości całkowitej 74,15 mln PLN. Wsparcie Projektu ze środków EFRR wyniesie 29,60 mln PLN, natomiast wkład z budżetu państwa to 5,22 mln PLN. Łączna wartość wsparcia to 34,83 mln PLN.

Projekt polega na rozbudowie Toruńskiego Parku Technologicznego. W ramach przedsięwzięcia powstanie Centrum Przetwarzania Danych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem, powierzchnie biurowo-szkoleniowe oraz powierzchnie technologiczne o łącznej powierzchni ok. 8,2 tys m2.

Instytucją, która oceniała projekt i wnioskowała o udzielenie wsparcia, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W realizacji PO IG Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Gospodarki, Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Umowa ta jest ostatnią umową o udzielenie wsparcia podpisaną z Beneficjentem projektu z listy projektów indywidualnych w ramach działania 5.3 Wspierania Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i wyczerpuje przewidzianą alokację na to działanie.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-08-18 15:12:44
Aktualizowany: 2011-08-18 15:15:42 przez Marcin May
Ilość odsłon: 9273
74/108/255/315/, ID=22674
drukuj