PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat o wartości i liczbie złożonych wniosków do działania 3.3; poddziałanie 3.3.2 - stan na dzień 29.07.2011 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 3.3; poddziałanie 3.3.2 PO IG "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP – wsparcie dla MSP" do godziny 14.00 dnia 29.07.2011 r. do PARP wpłynęło 190 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia w ramach Działania 3.3 –26 059 292,40 zł.

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu po osiągnięciu poziomu 130% alokacji przewidzianej na dany nabór (czyli 20 000 000 zł w roku 2011), PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o dacie wstrzymania naboru wniosków.

W związku z tym informujemy, iż wnioski w ramach działania 3.3, poddziałanie 3.3.2 PO IG przyjmowane będą do 03.08.2011 r. do godziny 16.30.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-07-29 15:10:43
Aktualizowany: 2011-07-29 15:11:28 przez Marcin May
Ilość odsłon: 10118
74/108/200/272/323/, ID=22337
drukuj