PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikatu w sprawie naboru wniosków prowadzonego do I etapu działania 6.1 POIG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu przeprowadzania konkursu informuje, iż nabór wniosków w ramach II w 2011 r. rundy aplikacyjnej na realizację I etapu „Opracowanie Planu rozwoju eksportu” zostanie zamknięty 29 czerwca 2011 r. Rejestracji wniosku można dokonać w Generatorze Wniosków do 29 czerwca 2011 r. do godziny 23:59.

Zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu przeprowadzania konkursu „PARP prowadzi bieżący monitoring wartości  przyjmowanych projektów w celu określenia maksymalnej możliwej do przyjęcia liczby projektów dla alokacji na daną rundę. Po osiągnięciu poziomu 100 % alokacji przewidzianej na daną rundę, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z wyprzedzeniem 2 dni roboczych o dacie zamknięcia naboru wniosków. Data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

W związku z powyższym, oraz wobec faktu, że łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków na realizację I etapu osiągnęła w dniu 27 czerwca 2011 r. poziom 100% alokacji (1 500 000,00 zł) nabór wniosków na realizację I etapu „Opracowanie Planu rozwoju eksportu” zostanie zamknięty 29 czerwca 2011 r. o godzinie 23:59.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-06-27 12:20:31
Aktualizowany: 2011-06-27 12:22:36 przez Piotr Tyrakowski
Ilość odsłon: 7689
74/108/207/286/, ID=21975
drukuj