PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór ekspertów zewnętrznych w ramach PO IG dla działań 1.4 - 4.1 PO IG "Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków o wpis na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I: Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Priorytet IV: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 1.4-4.1  „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”.

 

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o wpis na listę ekspertów w ramach PO IG, Działania 1.4-4.1) należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 22 kwietnia 2011 r. 6 maja 2011 r. (decyduje data wpływu).

Lista plików:

  1. Zasady naboru ekspertów pobierz plik (937kB)
  2. Wzór życiorysu zawodowego pobierz plik (986kB)
  3. Wzór rekomendacji pobierz plik (27kB)
  4. Spis dziedzin i dyscyplin wg klasyfikacji KBN pobierz plik (64kB)
  5. Zgoda Eksperta na zamieszczenie danych w bazie pobierz plik (29kB)
  6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw pobierz plik (24kB)
  7. Wzór umowy pobierz plik (147kB)
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-03-25 15:25:56
Aktualizowany: 2011-04-22 09:36:31 przez Marcin May
Ilość odsłon: 10510
74/108/198/239/, ID=20510
drukuj