PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

160 innowacyjnych projektów na e-biznes otrzyma dofinansowanie

Rozstrzygnięty został konkurs w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Dofinansowanie otrzyma 160 projektów na łączną kwotę 74,7 mln zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako pierwsza instytucja centralna w kraju zrealizowała nabór wniosków na unijne dotacje dla przedsiębiorców on-line. Przedsiębiorcy po zarejestrowaniu wniosku w Generatorze Wniosków (elektronicznym narzędziu do tworzenia, edycji i drukowania wniosków) mieli możliwość wykorzystania bezpiecznego podpisu z certyfikatem kwalifikowanym za pośrednictwem platformy ePUAP celem potwierdzenia jego złożenia.

Konkurs w Działaniu 8.1 PO IG odbywał się wg nowych kryteriów oceny opracowanych przez PARP,  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, uwzględniających opinie ekspertów zewnętrznych, Regionalnych Instytucji Finansujących, jak i głosów przedsiębiorców korzystających z tego dofinansowania. Nowe kryteria uzyskały akceptację Komitetu Monitorującego PO IG, w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele środowisk gospodarczych oraz Komisja Europejska.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami ocenę skierowano w stronę analizy innowacyjności projektów, modelu biznesowego oraz uzyskania wysokich parametrów zaawansowania projektu zakładającego świadczenie e – usług zapewniających mocniejszą pozycję rynkową przedsięwzięcia. Zmiana podejścia do oceny projektu jest również wyrazem zwrócenia uwagi na utrzymanie jego trwałości po zakończeniu faktycznej realizacji i zaprzestaniu jego finansowania środkami UE.

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (link)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-03-24 15:32:52
Aktualizowany: 2011-03-24 15:37:54 przez Marcin May
Ilość odsłon: 21279
74/108/208/246/, ID=20489
drukuj