PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do poddziałania 5.4.1 PO IG w roku 2011

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik [392kB]

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG pobierz plik [269kB] 

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej pobierz plik [351kB]

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wnioski należy sporządzać w GENERATORZE WNIOSKÓW (link)

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu pobierz plik [333kB]

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pobierz plik [288kB]

Ankieta na potrzeby oceny kwalifikowalności VAT pobierz plik [59kB] 

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT pobierz plik [56kB] 

Zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności VAT pobierz plik [138kB]

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Umowa o dofinansowanie (obowiązuje od 14.10.2011 r.) pobierz plik [434kB]

Umowa o dofinansowanie (wersja pierwotna) pobierz plik [425kB]

Wzór weksla pobierz plik [9kB] 

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych pobierz plik [39kB] 

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych pobierz plik [37kB] 

Instrukcja i zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej pobierz plik [52kB] 

Harmonogram rzeczowo-finansowy - Uzyskanie ochrony własności przemysłowej pobierz plik [28kB] 

Harmonogram rzeczowo-finansowy - Realizacja ochrony własności przemysłowej pobierz plik [27kB]

Harmonogramu płatności (obowiązuje od 14.10.2011 r.) pobierz plik [42kB]

Harmonogram płatności (wersja pierwotna) pobierz plik [43kB]
 

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis pobierz plik [235kB]

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik [24kB] 

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik [25kB]

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [148kB]

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP - wersja obowiązująca dla umów podpisywanych po 19 marca 2012 roku pobierz plik [78kB]  

  Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [34kB]
Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [33kB]
Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [32kB]
Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [20kB]
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU


Wniosek o płatność (link)

Pomocnicze zestawienie pobierz plik [41kB] 

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013, opracowany tekst jednolity rozporządzenia, który jednak nie stanowi źródła prawa, a jedynie wersję roboczą przygotowaną na potrzeby beneficjentów pobierz plik [360kB]

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 pobierz plik [347kB]

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: (link).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 pobierz plik [1 357kB] 

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pobierz plik [2 509kB] 

stopka PO IG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-01-31 11:18:54
Aktualizowany: 2012-03-23 12:16:41 przez Marcin May
Ilość odsłon: 12691
74/108/206/287/445/, ID=19497
drukuj