PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do poddziałania 3.3.2 PO IG w roku 2011


DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu (17.03.2011) pobierz plik [385kB]

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG pobierz plik [196kB]

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej pobierz plik [351kB] 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wniosek o dofinansowanie (17.03.2011) pobierz plik [280kB]

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (17.03.2011) pobierz plik [358kB]

Harmonogram rzeczowo - finansowy pobierz plik [101kB]

Wzór formularza o otrzymanej pomocy finansowej innej niż pomoc de minimis pobierz plik [236kB] 

Ankieta na potrzeby oceny kwalifikowalności VAT pobierz plik [59kB]

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT pobierz plik [56kB]

Zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności VAT pobierz plik [138kB]

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Umowa o dofinansowanie pobierz plik [452kB]

Harmonogram płatności pobierz plik [43kB]

Wzór weksla pobierz plik [9kB]

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych pobierz plik [67kB]

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych pobierz plik [65kB]

Instrukcja i zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej pobierz plik [52kB]

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik [24kB]

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik [25kB]

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [159kB]

  • Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [34kB]
  • Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [33kB]
  • Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP  pobierz plik [32kB]
  • Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [47kB]

 

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013, opracowany tekst jednolity rozporządzenia, który jednak nie stanowi źródła prawa, a jedynie wersję roboczą przygotowaną na potrzeby beneficjentów pobierz plik [360kB]

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 pobierz plik [347kB]

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: (link).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 pobierz plik [1 357kB]

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pobierz plik [2 509kB]

 

stopka PO IG

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-01-31 11:10:55
Aktualizowany: 2011-04-20 11:27:39 przez Marcin May
Ilość odsłon: 15248
74/108/200/272/446/, ID=19495
drukuj