PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Jedenasta umowa w ramach działania 5.3 PO IG podpisana

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 roku podpisana została jedenasta umowa o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Beneficjentem jest Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., który zrealizuje Projekt pt. „BIONANOPARK” o szacunkowej wartości całkowitej 76 866 050,00 złotych. W ramach przedsięwzięcia nastąpi rozbudowa i wyposażenie Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego oraz budowa i wyposażenie dwóch laboratoriów biotechnologicznych (Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej oraz Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej).

Wsparcie Projektu ze środków EFRR wyniesie 45 417 000,25 złotych, natomiast wkład z budżetu państwa to 8 014 764,75 złotych. Łączna wartość wsparcia to 53 431 765,00 złotych.

Instytucją, która oceniała projekt i wnioskowała o udzielenie wsparcia jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W realizacji PO IG Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Gospodarki a Instytucją Zarządzającą - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-12-30 16:33:26
Aktualizowany: 2010-12-30 16:34:21 przez Marcin May
Ilość odsłon: 8792
74/108/255/315/, ID=18889
drukuj